perjantai 7. joulukuuta 2012


Millaista ammatillista osaamista kestävä luonnonvaratalous edellyttää?
Opetushallitus on käynnistänyt selvityshankkeen kestävän luonnonvaratalouden merkityksestä luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisten tutkintojen kehittämiseen.  Selvitystyön lähtökohtana on biotalouden visio:

”Vuonna 2050 Suomi on biotalouden edelläkävijämaa, jossa hyvinvointi perustuu uusiutuvien luonnonvarojen kestävään ja monipuoliseen hyödyntämiseen, korkeaan jalostusasteeseen sekä luovaan osaamiseen.”
(Kohti biotaloutta 2011)

Tavoitteena on selvittää kestävän luonnonvaratalouden merkitystä osaamistarpeisiin yleisesti ja erityisesti luonnonvara- ja ympäristöalalla sekä lisäksi tunnistaa, millaisia tutkintojen kehittämistarpeita tämä aiheuttaa. Yleisellä tasolla tarkastellaan myös osaamistarpeiden aiheuttamia muutostarpeita muiden alojen tutkintoihin sekä korkea-asteen koulutukseen.   

Hankkeessa tehdään kirjallisuuden pohjalta alkukartoitus sekä toteutetaan laaja sähköinen kysely luonnonvara- ja ympäristöalan toimijoille. Selvitystyön tiimoilta järjestetään myös kaksi työpajaa, joista ensimmäisessä keskitytään kestävän luonnonvaratalouden määrittelyyn sekä sen aiheuttamiin osaamistarpeisiin. Toisessa työpajassa keskitytään tarkastelemaan tutkintojen muutostarpeita.

Selvityshankkeen toteuttaa Savon koulutuskuntayhtymä Opetushallituksen toimeksiannosta. Maatalous- ja ympäristöalan koulutustoimikunta ohjaa hanketta ja hyödyntää selvityksen tuloksia omassa työssään. Hanke toteutetaan aikavälillä 12/2012 – 6/2013.

Selvityshankkeen tuloksia kootaan ja päivitetään tähän blogiin koko hankkeen ajan.
Lisätietoja:

Kati Lundgren
Projektipäällikkö
Savon koulutuskuntayhtymä
puh: 044 785 4866
kati.lundgren@sakky.fi

Anne Liimatainen
Opetusneuvos
Opetushallitus
puh: 029 533 1293
anne.liimatainen@oph.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti